January 7, 2014

Jupiter - Introduction

Lyrics: Jupiter
From: "Classical Element" official -FUTURE- Japan Tour pamphlet
Translation: Ariane


ENGLISH *:--☆--:*:--☆:*:--☆--:*:--☆-:

In the beginning god created the heavens and the earth.
God divided the light from the darkness.
Blessing. Glory. Wisdom.
A forever sacred place where the spirit reaches.
Leads to the everlasting world.

POLSKI *:--☆--:*:--☆:*:--☆--:*:--☆-:

Na początku Bóg stworzył niebiosa i Ziemię.
Bóg oddzielił światłość od ciemności.
Błogosławieństwo. Chwała. Mądrość.
Wiecznie święte miejsce, które osiąga dusza.
Prowadzi do wiecznego świata.

No comments:

Post a Comment