November 11, 2011

HIZAKI Grace Project - Sister's Sex

Lyrics: HIZAKI Grace Project
Translation: Ariane

ENGLISH *:--☆--:*:--☆:*:--☆--:*:--☆--:

"Peace of the darkness" It's pleasure world.
Sad pain make me tender in lasting blank.
"Despair's light" It's my living ghost.
So I can feel virgin beat in lasting craze.

-Like god's crime and like sister's sex-

Call me...

POLISH *:--☆--:*:--☆:*:--☆--:*:--☆--:

"Spokój ciemności" jest światem przyjemności.
Smutny ból sprawia, że jestem wrażliwszy w pozostawaniu pustym.
"Światło desperacji" jest moim żyjącym duchem.
Dlatego czuję dziewiczą pulsację w trwającym szaleństwie.

-Jak boża zbrodnia i jak siostrzany seks-

Zawołaj mnie...

No comments:

Post a Comment