September 5, 2013

Jupiter - Rhythmos

Music: Zin & Hizaki
Words: Zin
Transcription & translation: Ariane
Kanji: Official 'Classical Element' booklet


KANJI *:--☆--:*:--☆:*:--☆--:*:--☆-:
[coming soon]

ROMAJI *:--☆--:*:--☆:*:--☆--:*:--☆-:
[coming soon]

ENGLISH *:--☆--:*:--☆:*:--☆--:*:--☆-:

I am going to the one, who welcomes the deathbed
To the human's death, who doesn't know mercy

Taken from me because of the judgment
My soul dies

The dark desert is covered by thick fog
I wander through repulsive path of the death

A carpet of dead leads me
To the Underworld

God, please protect
This beloved light, to not make me lose it
Please listen to my frail, quiet request
Ah, I will leave that rotting body
And enlighten the ignorance, according to the principles of reincarnation*

In the Abyss I look for answers

I will engrave the meaning of received life

Nourishment, that keep people alive in the evolution
In those too ephemeral moments
Is this life, during which they cherish their mission
Ah, I am analyzing the twists of fate, which happen to me
But remaining in eternity is a dream of a butterfly* I think you need few words of explanation atm. Zin writes here about "Avidyā" - the element of Buddhism, which says about misunderstanding of full meaning and implications of "The Four Noble Truths":
1. The Truth of dukkha (suffering, fear, dissatisfaction, etc.)
2. The Truth of the origin of dukkha
3. The Truth of the cessation of dukkha
4. The Truth of the path leading to the cessation of dukkha
Avidyā in short is translated as "ignorance", "illusions", "unawareness"...

POLSKI *:--☆--:*:--☆:*:--☆--:*:--☆-:

Zmierzam ku tej, która wita łoże śmierci
Do niemającej litości ludzkiej śmierci

Zabrana mi wyrokiem
Dusza umiera*

Ciemną pustynię spowija gęsta mgła
Wędruję odpychającą drogą śmierci

Dywan z umarłych prowadzi mnie
Do świata Podziemi

Boże proszę, chroń
Tą ukochaną światłość, bym jej nie stracił
Wysłuchaj mojej kruchej, cichej prośby
Ah, porzucę to butwiejące ciało
Oświecę ignorancję zgodnie z zasadami reinkarnacji**

W otchłani szukam odpowiedzi

Wygraweruję znaczenie otrzymanego życia

Pożywieniem, które trzyma ludzi przy życiu w ewolucji
W zbyt ulotnych chwilach
Jest życie, w którym pielęgnują swoją misję
Ah, analizuję spotykające mnie zrządzenia losu
Ale trwanie w wieczności jest snem motyla


*To bardzo ciekawe zdanie, po japońsku sens jest: "Wyrok ogłosił, że ja i dusza mamy zostać rozdzieleni, i ona zabrana mi umiera". Końcówka "~yuku" wskazująca na czynność ciągłą zapisana jest znakiem oznaczającym umieranie.
** Chodzi tutaj o "Avidyā", czyli pewien element Buddyzmu, który opisuje niezrozumienie pełnego znaczenia i implikacji, jakie wynikają z "Czterech Szlachetnych Prawd":
1. Prawda dukkha (cierpienia, strachu, niezadowolenia, etc.)
2. Prawda źródeł dukkha
3. Prawda wstrzymania dukkha
4. Prawda o drodze prowadzącej do porzucenia dukkha
W skrócie tłumaczone jest to jako "ignorancja", "niewiedza" czy "złudzenia"

No comments:

Post a Comment